Lesmateriaal

Physical computing

Domotica - RPi - 3de graad - 8 lesuren
Aan de slag met Scratch en een Ollie-robot - 1ste graad - 3 lesuren
Een lichttheremin met Arduino - 1ste graad
Quiz-me-quick - Rpi - 2de graad
Coderen en Decoderen - Dwenguino - 1ste graad - lessenreeks
CoderDojo Belgium - Makey makey, Microbit, mBot en Arduino - tot 1ste graad secundair

Algoritmiek

Google PageRank - 1ste graad - 2 lesuren
Binair rekenen - overflow - 1ste-2de graad - 2 lesuren
Foutopsporende en verbeterende codes - 3de graad - wetenschappelijke richtingen

Educatieve programmeertools

Educatieve programmeertools en de interesse in programmeren bij jongeren - bachelorproef scriptie - link naar lesmaterialen
'Zo denkt een computer' - praktijkvoorbeelden en instrumenten om met leerlingen aan de slag te gaan -1ste tot 2de graad
CoderDojo Belgium - Grafische programeertools - Scratch - 1ste graad

Congres 2019

Co-De: een digitaal leerplatform voor computationeel denken
Een Phenakistiscoop maken als STEAM-opdracht in het Kunstonderwijs [STEM]
Dodona: een online co-teacher om te leren programmeren
Computationeel denken met Scratch 3.0
CS Unplugged: computationeel denken in een workshop voor leraren 1e-2e graad
Physical computing: tools² vanaf de eerste graad [STEM]
Escape the conference!
Bouw een datalogger met Arduino met behulp van een Google Classroom [STEM]
Kennismaken met algoritmen voor leraren 2e-3e graad
KIKS: Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata [STEM]

Congres 2022

Programmeren met de micro:bit: voor beginners en gevorderden [STEM, 1ste-2de graad]
Growth mindset in iSTEM-lessen [STEM, 1ste-2de-3de graad]
Waarom je leerlingen een storytelling video laten maken? [1ste graad]
Grafieken tekenen in Python. Computationeel denken in de wiskunde- of wetenschapsles. [2de-3de graad]
Digitale Conceptmapping rond iSTEM-uitdagingen [STEM, 1ste-2de-3de graad]
Hoe werkt taaltechnologie? Een concreet voorbeeld a.d.h.v. interactieve Python notebooks [STEM, 2de-3de graad]
Do's en dont's voor beginnende programmeurs - en hoe die tot de verbeelding spreken [3de graad]
Oefeningen op websites en databanken in Dodona [2de-3de graad, Hoger onderwijs]